1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym (w szczególności w art. 556-576 Kodeksu Cywilnego). Dla Umów Sprzedaży zawartych do dnia 24 grudnia 2014 roku podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.).
  2. The Seller is obliged to provide the Customer with a Product without defects. Detailed information regarding the Seller's liability due to a Product defect and Customer's rights are set out on the Online Store's website in the complaint information tab.
  3. The complaint may be submitted by the Customer using the Contact Form.
  4. It is recommended that the Customer provide in the description of the complaint: (1) information and circumstances regarding the subject of the complaint, in particular the type and date of occurrence of the defect; (2) request a way to bring the Product into compliance with the Sale Agreement or a statement of price reduction or withdrawal from the Sales Agreement; and (3) contact details of the complainant - this will facilitate and speed up the complaint handling by the Seller. The requirements set out in the preceding sentence are only recommendations and do not affect the effectiveness of complaints filed without the recommended description of the complaint.
  5. The Seller will address the Customer's complaint promptly, no later than within 14 calendar days from the date of its submission. If the customer who was a consumer demanded a replacement or a defect, or made a price reduction statement, specifying the amount by which the price is to be reduced and the seller did not respond to the request within 14 calendar days, it is considered that the request was justified.
  6. The Customer who exercises the rights under the warranty is obliged to deliver to the Seller the defective product at the address: Hulaj MARKET, ul. Wyczółkowskiego 79, 65-140 Zielona Góra, Poland. In the case of a Customer who is a consumer, the cost of delivery of the Product shall be borne by the Seller, in the case of a Customer who is not a consumer, the cost of delivery shall be borne by the Customer. If due to the type of the Product or the method of its installation, delivery of the Product by the Customer would be excessively difficult, the Customer is obliged to make the Product available to the Seller in the place where the Product is located.
Product added to wishlist
Product added to compare.

This website uses cookies.

We use information saved using cookies to ensure maximum convenience in using our website. They can also be used by research and advertising companies cooperating with us. If you agree to save information contained in cookies, click on the "x" in the upper right corner of this information. If you do not agree, you can change the cookie settings in your browser.